Welcome to the website for Old Students

Przesłanie S.N. Goenki

Drodzy Wędrowcy na Ścieżce Dhammy!
Bądźcie szczęśliwi!
Nieście wysoko płonącą pochodnię Dhammy. Niech wam przyświeca w codziennym życiu. Zawsze pamiętajcie, że Dhamma nie jest ucieczką od życia. Jest sztuką życia: życia w pokoju i harmonii z samym sobą oraz całym otoczeniem. Próbujcie więc żyć zgodnie z Dhammą.
Nie zapominajcie o codziennej medytacji rano i wieczorem.
Kiedy tylko jest to możliwe, medytujcie wspólnie na grupowych medytacjach raz w tygodniu.
Raz w roku weźcie udział w dziesięciodniowym kursie. To niezbędne, aby zachować siłę.
Z uśmiechem, odwagą i pewnością siebie stawiajcie czoło wszelkim przeciwnościom losu.
Wyrzeknijcie się niechęci, nienawiści, wrogości i animozji. Bądźcie pełni miłości i współczucia, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy nie rozumieją Dhammy i są w życiu nieszczęśliwi.
Oby wasze Dhammiczne zachowanie pokazało im ścieżkę pokoju i harmonii! Oby blask Dhammy na waszych twarzach przyciągnął więcej osób do ścieżki prawdziwego szczęścia! Oby wszystkie istoty były szczęśliwe, pełne pokoju, wyzwolone!
Przesyłając wam całą moją mettę,
S.N. Goenka


Przewodnik dla starszych uczniów


Służba Dhammie


Darowizny


Siedzenia grupowe


Zasoby


Materiały dla starszych uczniów


On the subject of


Newsletters


Reading