Một thông điệp của Thiền sư Goenka về Giá Trị của Sự Phục Vụ Dhamma

Trong khi phục vụ, quý vị học được cách áp dụng Dhamma vào cuộc sống hằng ngày. Sau cùng, Dhamma không phải là một sự trốn tránh những trách nhiệm hằng ngày. Nhờ học được cách hành xử đúng theo Dhamma khi tiếp xúc với thiền sinh và những hoàn cảnh nơi đây, trong thế giới nhỏ bé của khóa thiền hoặc trung tâm, quý vị tập cho mình hành xử tương tự ở thế giới bên ngoài. Mặc dù sự thật là những điều không muốn vẫn tiếp tục xẩy ra, quý vị tu tập cố duy trì quân bình trong tâm, và tạo ra lòng thương yêu và từ tâm để đối lại. Đây là bài học quý vị đang cố học được ở đây. Quý vị là học sinh như những người đang ngồi trong khóa thiền.

Tiếp tục học hỏi trong khi phục vụ người khác một cách khiêm nhượng. Luôn nghĩ rằng, “Tôi ở đây để tu tập, để tập phục vụ mà không đòi hỏi được đền đáp. Tôi đang làm việc để người khác có thể được hưởng những phúc lợi từ Dhamma. Hãy cho tôi giúp bằng cách làm gương tốt, và trong khi làm như vậy cũng giúp ích cho tôi luôn.”

Nguyện cho tất cả quý vị, những người phục vụ Dhamma, trở nên vững mạnh trong Dhamma. Nguyện cho quý vị phát triển thiện chí, thương yêu và từ tâm đối với người khác. Nguyện cho quý vị tinh tấn trong Dhamma, và hưởng được an lạc thực sự, hài hòa thực sự, hạnh phúc thực sự.

Thiền sư S.N. Goenka