Dhammos tarnautojų elgesio taisyklės

Tegu Dhammos tarnystė jums būna iš tiesų naudinga. Linkėdami kuo geriausios sėkmės, pateikiame jums šią informaciją; prašome ją įdėmiai perskaityti prieš atvykstant tarnauti kurse.

Nesavanaudiška tarnystė

Nesavanaudiška tarnystė yra labai svarbi einant Dhammos keliu, tai svarbus žingsnis išsilaisvinimo link. Praktikuojant Vipasaną, laipsniškai valomi visi sąmonės nešvarumai iki mumyse įsigali vidinė ramybė ir laimė. Pradžioje išsivadavimas iš savo vargų gali būti tik dalinis, tačiau vis vien jaučiame gilų dėkingumą už tai, kad mums buvo suteikta galimybė priimti nuostabųjį Dhammos mokymą. Kai jaučiame šią meilę ir atjautą, savaime norime ir kitiems padėti išsivaduoti iš kančių. Tarnavimas kursų metu yra puiki galimybė išreikšti šį dėkingumą, kai geranoriškai ir nesitikėdami jokio atlygio padedame kitiems mokytis Dhammos. Nesavanaudiškai tarnaudami kitiems, kartu tarnaujame ir sau – ugdomės dešimt paramių ir atsikratome įpročio elgtis egoistiškai.

Kas gali būti Dhammos tarnautoju?

Dhammos tarnautoju gali būti kiekvienas, kuris pabaigė S.N. Goenkos arba jo mokytojo asistento vadovaujamą dešimties dienų kursą, ir kuris po savo paskutinio Vipasanos kurso nepraktikavo jokios kitos meditacijos technikos.

Elgesio taisyklės

Dhammos tarnautojai, kiek įmanoma, privalo laikytis meditacijos kurso elgesio taisyklių - jos taikomos ir tarnautojams. Tačiau tam tikrais atvejais šių taisyklių sušvelninimas yra būtinas ir leistinas.

Penki priesakai

Penki priesakai yra Elgesio taisyklių pagrindas: nežudyti jokio gyvo sutvėrimo, nevogti, susilaikyti nuo netinkamo seksualinio elgesio (meditacijos centre arba kurso vietoje privalu susilaikyti nuo bet kokios seksualinės veiklos), nekalbėti netiesos, nevartoti jokių svaigalų ar kvaišalų.

Visi, esantys meditacijos centre ar kurso vietoje, visuomet privalo laikytis šių priesakų. Tikimasi, jog tie, kurie tarnauja, rimtai stengiasi penkių priesakų laikytis taip pat ir savo kasdieniame gyvenime.

Patarimų priėmimas

Dhammos tarnautojai privalo klausyti nurodymų iš mokytojų, mokytojų-asistentų, centro administracijos ir administruojančių komitetų, o taip pat priimti patarimus bei pamokymus iš studentų, turinčių didesnę meditacijos ar tarnystės patirtį. Nusistovėjusios tvarkos keitimas ar stengimasis kažko imtis, negavus už tai atsakingų asmenų leidimo ar nepaisant jų nurodymų, sukeltų sumaištį, padidintų darbo kiekį ir švaistytų laiką bei išteklius. Noras dirbti savarankiškai ir nesilaikyti nurodymų yra nesuderinamas su Dhammai būdinga draugiškumo ir savitarpio pagalbos dvasia. Laikydamiesi nurodymų tarnautojai išmoksta atidėti į šalį asmeninius prioritetus ir išankstinius nusistatymus ir daryti tai, kas naudinga medituotojams, bei tai, ko reikia, kad kursai ir centro darbas vyktų sklandžiai ir veiksmingai. Iškylančios problemos turėtų būti sprendžiamos atvirai ir nuolankiai. Pozityvūs pasiūlymai visada laukiami.

Santykis su studentais

Tarnautojai visose situacijose turėtų teikti pirmenybę kurse dalyvaujančių studentų gerovei. Kursai ir centrai yra skirti medituotojams; jiems turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, jie atlieka svarbiausią darbą. Dhammos tarnautojo darbas yra padėti medituotojams. Todėl apgyvendinimo ir maisto klausimais medituotojams visada teikiama pirmenybė. Tarnautojai neturėtų valgyti anksčiau nei maistas patiekiamas medituotojams ir neturėtų kartu su jais sėdėti valgykloje, nebent jie turi kokių nors neatidėliotinų darbų. Dhammos tarnautojai turėtų naudotis vonia ir skalbti kitu laiku negu studentai; jie turėtų eiti miegoti po to, kai sugula studentai, kad galėtų padėti, jei tuo metu iškiltų problemų. Visais kitais aspektais studentams taip pat visuomet teikiama pirmenybė. Tarnautojai turėtų stengtis jiems kuo mažiau trukdyti.

Bendravimas su studentais

Tiesiogiai su studentais turėtų bendrauti tik menedžeriai – moterų menedžerė su moterimis, vyrų menedžeris su vyrais. Jie turėtų stebėti, ar studentai laikosi dienotvarkės ir taisyklių, ir prireikus pakalbėti su tais, kurie jų nesilaiko. Tai reikėtų daryti draugiškai ir su atjauta, stengiantis padrąsinti medituotojus įveikti iškilusius sunkumus. Visuomet reikėtų formuluoti savo mintis apgalvotai ir pozityviai, niekada nekalbėti šiurkščiai. Jei matote, kad negalite to padaryti, paprašykite, kad su medituotoju pakalbėtų kitas tarnautojas. Menedžeriai visada turėtų stengtis išsiaiškinti netinkamo elgesio priežastis, o ne remtis savo spėjimais.

Visi Dhammos tarnautojai turėtų elgtis pagarbiai ir mandagiai, stengtis pagelbėti, kai į juos kreipiamasi. Pravartu paklausti, kuo studentas vardu. Tarnautojai turėtų kuo mažiau kalbėdami ir kuo mažiau išblaškydami studentą, nukreipti jį į reikalingą asmenį, – priklausomai nuo problemos, arba į mokytoją asistentą, arba į kurso menedžerį. Dhammos tarnautojai neturėtų atsakinėti į studentų klausimus, susijusius su meditacija, o patarti jiems kreiptis į mokytoją asistentą. Mokytojus visada reikėtų informuoti, jei studentai kreipiasi į tarnautojus. Menedžeriai niekuomet neturėtų be reikalo aptarinėti asmeninių medituotojų reikalų tarpusavyje ar su kitais tarnautojais.

Meditacijos praktika tarnautojams

Dhammos tarnautojai turėtų tarnauti sąžiningai, nešvaistydami laiko, visą dėmesį skirdami savo darbui; to jie atvyksta mokytis. Tačiau tuo pat metu jie turėtų nenutraukti savo meditacijos praktikos. Kiekvienas tarnautojas kasdien turėtų bent 3 valandas pamedituoti. Jei įmanoma, tai turėtų būti grupinės meditacijos valandos, nuo 8:00, 14:30 ir 18:00. Be to, esant mokytojui-asistentui, kasdien 9 valandą vakaro Dhammos salėje vyksta trumpa meditacija tarnautojams. Šios meditacijos yra labai svarbios siekiant išlaikyti Dhammos tarnautojų gerą savijautą. Kurso metu tarnautojai turėtų medituoti Vipasaną, o prireikus naudoti Anapaną. Per grupines meditacijas tarnautojai gali keisti padėtį.

Dhammos tarnautojų nuolatinė pareiga yra stebėti save. Jie turėtų visuomet, visose situacijose stengtis išlaikyti proto pusiausvyrą ir stebėti savo vidines intencijas. Jei to padaryti nepavyksta dėl pervargimo ar kokios kitos priežasties, jie turėtų daugiau pamedituoti arba pailsėti kad ir kokie neatidėliotini atrodytų jų darbai. Tarnautojai neturėtų manyti, kad yra nepakeičiami. Tinkamai atlikti Dhammos tarnystę galima tik tuomet, kai viduje jaučiama ramybė ir harmonija. Jeigu pagrindas nėra pozityvus, atliekamas darbas nebus iš tikrųjų naudingas. Ilgesnį laiką centre pasiliekantys tarnautojai periodiškai turėtų pamedituoti 10 dienų kursą, visiškai atidėdami į šalį visus darbus, ir nesitikėdami jokios pirmenybės ar privilegijų už atliktą Dhammos tarnystę.

Pokalbiai su mokytojais asistentais

Problemas ar sunkumus tarnautojai turėtų aptarti su mokytojais ar mokytojais asistentais. Tinkamiausias laikas bendriems reikalams aptarti arba iškelti su tarnyste susijusius klausimus yra po 21 val. vakarinės tarnautojų meditacijos. Taip pat galima susitarti ir pakalbėti su mokytoju asmeniškai. Jei mokytojo asistento nėra, kilus klausimams ar sunkumams tarnautojai turėtų kreiptis į administraciją.

Vyrų ir moterų atskyrimas

Šis atskyrimas galioja tiek kursų metu, tiek tarp kursų. Nors visiškai atskirti tarnaujančius vyrus ir moteris dėl glaudžių darbo sąlygų yra neįmanoma, tai neturėtų būti suprantama kaip galimybė vyrams ir moterims nevaržomai bendrauti. Jų bendravimas turėtų apsiriboti tuo, kas būtina Dhammos darbui atlikti. Ši taisyklė ypač svarbi poroms.

Fizinis sąlytis

Siekdami išlaikyti tyrą meditacijos atmosferą, orientuoti praktiką į vidinius procesus bei rodyti tinkamą pavyzdį studentams, visi Dhammos tarnautojai turėtų vengti fizinio sąlyčio su abiejų lyčių medituotojais ar tarnautojais. Ši taisyklė centre galioja tiek kursų metų, tiek tarp kursų.

Taurioji kalba

Dhammos tarnautojai privalo gerbti medituotojų Tauriąją tylą. Jie turėtų stengtis laikytis tylos medituotojų teritorijoje ir apskritai kalbėti tik kai būtina. Net kai studentų aplinkui nėra ar kai nevyksta kursas, nereikėktų drumsti tylos be reikalo.

Tarnautojai kalbėdami privalo išlaikyti Tinkamos kalbos praktiką ir susilaikyti nuo:

  • neteisybės kalbėjimo arba tiesos nuslėpimo;
  • grubios kalbos ar šiurkščių žodžių. Praktikuojantis Dhammą žmogus turėtų visuomet būti mandagus bei išlaikyti kalbą švelnią;
  • apkalbinėjimo ar liežuvavimo. Nedera kritikuoti kitų, kai viduje jaučiamos neigiamos emocijos. Iškilus problemai, reikėtų atkreipti dėmesį žmogaus, kuris su ja susijęs, arba pranešti mokytojui-asistentui ar administracijai;
  • tuščių kalbų, dainavimo, švilpavimo, niūniavimo.

Be abejo, praktikuoti Tauriąją kalbą yra daug sunkiau negu tylėti. Tačiau tai yra labai svarbi praktikos dalis visiems, einantiems Dhammos keliu.

Asmeninė išvaizda

Į Dhammos tarnautojus žiūrima kaip į šį mokymą atstovaujančius žmones, todėl jie visuomet turėtų atrodyti švariai ir tvarkingai. Nederėtų dėvėti aptemtų, peršviečiamų, įmantrių ar apnuoginančių rūbų (tokių, kaip šortai, trumpi sijonai, aptemptos kelnės, berankoviai ar trumpi marškinėliai). Papuošalus reikėtų sumažinti iki minimumo arba visai jų nedėvėti. Šia kuklumo nuostata reikėtų vadovautis visą laiką.

Rūkymas

Dhammos keliu einantis asmuo turėtų atsisakyti svaigalų, tokių kaip alkoholis, hašišas, marihuana ir pan., nes svaigalai ir Dhamma yra nesuderinami. Draudžiama vartoti bet kokios rūšies tabako gaminius meditacijos centre, kurso teritorijoje ar šalia jos. Dhammos tarnautojai taip pat neturėtų išeiti parūkyti už meditacijos centro ribų.

Maistas

Centre tiekiamas paprastas, sveikas vegetariškas maistas, nesilaikant jokios konkrečios maisto filosofijos. Tikimasi, kad Dhammos tarnautojai, kaip ir visi studentai, kukliai pasitenkins tuo, kas patiekiama.

Visas į centrą atsivežamas maistas turi būti vegetariškas. Į centrą negalima vežtis maisto, kuriame yra alkoholio, kiaušinių ar kiaušinių kaip sudedamųjų dalių (pvz., kai kurie kepinių, majonezo ir pan.), taip pat sūrio, gaminamo su gyvulinės kilmės fermentu. Apskritai atsivežamo asmeninio maisto turėtų būti kuo mažiau.

Tarnautojai laikosi Penkių priesakų, todėl vakare jie gali pavalgyti. Badauti neleidžiama.

Skaitymas

Tarnautojai, norintys neatsilikti nuo visuomenės gyvenimo įvykių, gali skaityti laikraščius ar naujienų žurnalus, tačiau tik tarnautojų poilsiui skirtose ir studentams nematomose vietose. Norintys skaityti ką kita nei kasdienės naujienos, gali pasirinkti knygų iš rekomenduojamų knygų sąrašo ar iš meditacijos centro bibliotekos. Romanų ir kitų pramoginių skaitinių skaityti neleidžiama.

Ryšys su išoriniu pasauliu

Tarnautojai neprivalo visiškai atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Tačiau tarnaudami kurse jie turėtų išvykti tik dėl labai svarbių priežasčių ir tik gavę mokytojo leidimą. Telefono skambučiai turėtų būti sumažinti iki minimumo. Lankytojai atvykti į centrą gali tik prieš tai gavę leidimą iš administracijos.

Švaros palaikymas

Dhammos tarnautojų pareiga – centre palaikyti švarą ir tvarką. Be virtuvės ir valgyklos, gali prireikti aptvarkyti gyvenamuosius kambarius, meditacijos salę, vonios kambarius, ofisus ir kitas patalpas. Taip pat tarnautojai turėtų būti pasiruošę retkarčiais atlikti ir kitus darbus, nesusijusius su maisto ruoša ir patalpų valymu.

Naudojimasis centro nuosavybe

Kiekvienas Vipasanos studentas įsipareigoja neimti to, kas jam (jai) neduota. Todėl Dhammos tarnautojai neturėtų pasisavinti centro nuosavybės, pasiimdami kokius nors daiktus į savo gyvenamuosius kambarius asmeniniam naudojimui be administracijos leidimo.

Gyvenimas centre ilgą laikotarpį

Norėdami geriau įtvirtinti Dhammos praktinius įgūdžius ir teorines žinias, rimti studentai gali pasilikti centre ilgesniam laikui. Pasitarę mokytojais ir administracija, šiuo laikotarpiu jie turi galimybę vienuose kursuose medituoti, kituose patarnauti.

Dāna

Pagal medituotojų elgesio taisykles kursuose ir centruose nėra mokesčio nei už mokymą, nei už maistą, apgyvendinimą, ar kitas studentams suteiktas sąlygas. Tai galioja ir Dhammos tarnautojams.

Tyras Dhammos mokymas visuomet yra nemokamas. Maistas, apgyvendinimas ir sudarytos sąlygos – visa tai teikiama dovanai iš ankstesnių studentų aukų. Tai suvokdami, Dhammos tarnautojai dirbdami turėtų kuo geriau panaudoti šias gautas dovanas, kad aukojantieji gautų kuo daugiau naudos iš savo danos. Tarnautojai taip pat gali pildyti savo danos paramį, aukodami pagal savo galimybes kitų labui. Kursų organizavimas ir centrų veikla yra galimi tik dėl dėkingų studentų aukų.

Niekas negali susimokėti už save, nei pinigais, nei kaip kitaip. Kiekviena auka yra kitų labui. Dhammos tarnystė taip pat nėra būdas susimokėti už maistą ar gyvenimą centre. Priešingai - tarnystė atneša daugiausia naudos patiems tarnautojams, nes taip jie gali toliau mokytis vertingojo Dhammos mokymo. Kursai ir centrai suteikia galimybę praktikuoti ir pritaikyti Dhammos praktiką, mokantis tarnauti ir elgtis nuolankiai, su atjauta kitiems.

Išvados

Dhammos tarnautojai turi tarnauti laikydamiesi mokytojų asistentų ir administracijos nurodymų. Jie turėtų stengtis visomis išgalėmis padėti medituotojams ir jų netrukdyti. Tarnautojų elgesys turėtų įkvėpti pasitikėjimą Dhamma ten, kur jo trūksta, ir sustiprinti jį ten, kur jis yra. Jie turėtų visuomet atminti, jog jų tarnystės tikslas yra padėti kitiems, ir tuo pat metu padėti sau patiems augti Dhammoje.

Jei dėl šių taisyklių turite kokių nors klausimų ar neaiškumų, nedelsdami susisiekite su mokytoju asistentu arba administracija ir juos išsiaiškinkite.

Tegu jūsų tarnystė padeda jums žengti Dhammos keliu, laisvės nuo kentėjimo, išsilaisvinimo ir tikrojo džiaugsmo keliu.

Tegu visos būtybės būna laimingos.


Goenkaji žinia apie Dhammos tarnystės vertę

Tarnaudami mokotės pritaikyti Dhammą savo kasdieniame gyvenime. Galiausiai juk Dhamma nėra bėgimas nuo savo kasdienių pareigų. Čia, mažame kurso ar centro pasaulyje, mokydamiesi elgtis pagal Dhammą įvairiose situacijose bei bendraudami su studentais, jūs mokotės taip elgtis ir išoriniame pasaulyje. Nepaisant to, kad vis įvyksta nepageidaujami dalykai, jūs mokotės išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir kaip atsaką skleisti meilę ir užuojautą. Čia jūs ir stengiatės išmokti šios pamokos, jūs esate toks pat studentas kaip ir kurso dalyviai.

Mokykitės nuolankiai tarnaudami kitiems. Nuolat atminkite: „Esu čia tam, kad mokyčiausi tarnauti nesitikint jokio atlygio. Dirbu, kad kiti galėtų patirti Dhammos naudą. Padėsiu jiems geru savo pavyzdžiu, ir tai darydamas padėsiu sau.“

Tegu visi, kurie atvyksta Dhammos tarnystei, įgyja stiprybės Dhammoje. Linkiu, kad išmoktumėte ugdyti savo geranoriškumą, meilę ir atjautą kitiems. Linkiu jums visiems žengti tolyn Dhammos keliu ir džiaugtis tikrąja ramybe, tikrąja harmonija, tikrąja laime.

S. N. Goenka