การรับใช้ธรรมะ

การรับใช้ธรรมะ ทั้งในระหว่างการอบรม และการช่วยในหนทางอื่นๆเพื่อการเผยแพร่ของธรรมะ ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นได้มีโอกาสลิ้มรสพระธรรมอันล้ำค่ำแล้ว หากยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติของตนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย

การเข้ามาร่วมรับใช้ธรรมะของผู้ปฏิบัติเก่ามีความจำเป็นต่อการจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั่วโลกอย่างยิ่ง ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยในปี 2546 ได้มีการเปิดสอนประมาณ 1,400 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการอบรมเกือบ 100,000 คน หากปราศจากความช่วยเหลือของผู้ปฏิบัติเก่าที่อาสาเข้ามาเป็นธรรมบริกร ช่วยในการจัดการ และการให้บริการทางธรรมแล้ว การอบรมต่างๆ เหล่านี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

หากปราศจากงานจิตอาสาของผู้ปฏิบัติเก่าที่อยากจะให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่ตนได้รับจากการเข้าอบรมวิปัสสนาแล้ว การอบรมจะไม่สามารถจัดขึ้นได้เลย

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้กล่าวไว้บ่อยครั้งถึง คุณค่าของการรับใช้ธรรมะ สำหรับผู้ปฏิบัติเก่า โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธรรมะให้เจริญงอกงาม การรับใช้ธรรมะตาม ข้อปฏิบัติของผู้รับใช้ธรรมะ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมในโลกภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่อาสาเป็นธรรมบริกรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในถาม-ตอบ เกี่ยวกับการการรับใช้ธรรมะ โดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ผู้ปฏิบัติเก่าท่านใดที่สามารถสละเวลาเพื่อช่วยงานธรรมะ ทั้งในหลักสูตร 10 วัน หรือเพียงบางวัน หรือแม้เพียงไม่กี่ชั่งโมง ที่ท่านจะสละเวลาได้ สามารถตรวจสอบ รายชื่อของศูนย์ฯ ที่ท่านต้องการไปช่วยงาน ในหน้าตารางการอบรมของศูนย์ฯส่วนใหญ่จะมีช่องระบุว่า "ต้องการผู้ปฏิบัติเก่าเพื่อเป็นธรรมบริกร" (ด้านขวาของหน้าจอ), ท่านสามารถกดที่ลิ้งค์ เพื่อกรอกใบสมัครสำหรับธรรมบริกร หากท่านไม่สามารถสมัครด้วยวิธีนี้ได้ ขอให้ติดต่อกับทางศูนย์ฯโดยตรงเพื่อขอทราบวิธีการสมัคร

ผู้ปฏิบัติเก่าสามารถช่วยงานธรรมะ และรับประโยชน์จากการเป็นธรรมบริกร