Otázky a odpovědi

Proč kurz trvá 10 dní?

Ve skutečnosti je desetidenní kurz minimem, které je nezbytné k představení techniky a osvojení si jejích základů. Rozvíjení v praxi je celoživotní práce. Zkušenost mnoha generací ukázala, že pokud se vipassana vyučuje na kurzech kratších než 10 dní, nestačí to k tomu, aby si student techniku dostatečně osvojil a zažil. Původně se vipassana vyučovala na kurzech trvajících sedm týdnů. S počátkem 20. století začali učitelé této tradice experimentovat s kratšími obdobími, aby vyhověli zrychlujícímu se tempu života. Zkusili třicet dní, dva týdny, deset dní, snížili dobu až na sedm dní - a zjistili, že méně než deset dní je nedostatečná doba na to, aby se mysl ztišila a člověk tak mohl důkladně pracovat s fenoménem mysli a těla.

Kolik hodin denně budu meditovat?

Den začíná ve 4:00 ráno budíčkem a pokračuje do večera 21:00. Během dne je rozvrženo přibližně deset hodin meditace, které jsou prokládány pravidelnými pauzami a přestávkami k odpočinku. Každý večer v 19:00 se promítá videonahrávka přednášky učitele, S. N. Goenky, která meditujícím poskytuje teoretické souvislosti, aby mohli lépe pochopit své zkušenosti z daného dne. Tento rozvrh se po desetiletí osvědčuje jako účinný a prospěšný pro stovky tisíc lidí.

V jakém jazyce kurz probíhá?

Učení je na kurzu předáváno pomocí nahrávek S. N. Goenky, které jsou v angličtině nebo hindštině. Ty jsou doprovázeny překladem do místního jazyka. Nahrávky existují ve většině hlavních světových jazyků včetně angličtiny. Pokud učitelé, kteří kurz vedou, nemluví plynně jazykem dané země, budou k dispozici překladatelé. Pro toho, kdo se chce kurzu zúčastnit, jazyk obvykle není překážkou.

Kolik kurz stojí?

Každý student, který se účastní kurzu vipassany, dostává tento kurz jako dar od předchozího studenta. Nevybírá se žádný poplatek ani za učení, ubytování či jídlo. Náklady všech kurzů vipassany po celém světě se hradí jedině z dobrovolných darů. Pokud jste se na kurzu sami přesvědčili o prospěšnosti této techniky, můžete na závěr kurzu věnovat podle svého přání a možností příspěvek pro příští kurz.

Kolik se platí učitelům za vedení kurzů?

Učitelé nedostávají žádný plat, dary ani jiné materiální výhody. Vyžaduje se po nich, aby měli své vlastní soukromé prostředky. Toto pravidlo může sice vést k tomu, že někteří z nich mohou mít méně času na učení, ale zároveň chrání před komercializací a využíváním studentů. V této tradici učitelé předávají vipassanu čistě jako službu druhým. Vše, čeho se jim dostává, je uspokojení z toho, když vidí, jak jsou lidé po deseti dnech kurzu šťastní.

Nemohu sedět se zkříženýma nohama. Mohu meditovat?

Jistě. Pro ty, kteří nemohou sedět pohodlně na podlaze vzhledem ke svému věku nebo fyzickým obtížím, jsou k dispozici židle.

Mám předepsanou speciální dietu. Mohu si přivézt vlastní jídlo?

Pokud Vám Váš lékař předepsal speciální dietu, řekněte nám o tom a my zvážíme, zda můžeme zajistit, co potřebujete. Pokud je dieta příliš složitá nebo by byla v rozporu s meditací, možná Vás budeme muset požádat, abyste počkali, až se budete moci více přizpůsobit. Je nám líto, ale po studentech se požaduje, aby si vybrali z jídla, které je pro ně připraveno, a nenosili si jídlo vlastní. Většina lidí zjistí, že výběr je bohatý a že jim jednoduchá vegetariánská strava vyhovuje.

Mohou se kurzů účastnit těhotné ženy? Existují pro ně nějaká zvláštní opatření nebo pokyny?

Těhotné ženy se samozřejmě mohou zúčastnit a mnoho žen přichází cíleně během těhotenství, aby využily příležitost pracovat velmi důkladně a v tichosti během tohoto mimořádného období. Žádáme těhotné ženy, aby se před podáním přihlášky ujistily, že jejich těhotenství je stabilizované. Zajistíme jídlo navíc, které potřebují, a žádáme je, aby pracovaly uvolněně.

Proč je součástí kurzu mlčení?

Všichni studenti, kteří se účastní kurzu, dodržují „ušlechtilé ticho“ — to znamená ticho těla, řeči a mysli. Zavazují se zdržet se komunikace s ostatními meditujícími. Mohou nicméně kontaktovat management ohledně jejich materiálních potřeb a také mluvit s učitelem. Ušlechtilé ticho se dodržuje během prvních celých devíti dnů. Desátý den mohou studenti opět mluvit, což jim pomáhá začlenit se zpět do normálního denního života. Tajemstvím úspěchu tohoto kurzu je nepřetržité praktikování. Ticho je podstatnou součástí v udržování této kontinuity.

Jak si mohu být jistý, že jsem schopen praktikovat meditaci?

Pro člověka s přiměřeným fyzickým a duševním zdravím, který má vážný zájem a je ochoten vyvinout upřímnou snahu, není meditace (včetně „ušlechtilého ticha“) obtížná. Pokud jste schopni pracovat pilně a trpělivě podle instrukcí, můžete počítat s hmatatelnými výsledky. Ačkoli se denní rozvrh může zdát náročný, není ani příliš namáhavý, ani příliš uvolněný. Navíc přítomnost dalších studentů svědomitě praktikujících v pokojné a inspirující atmosféře velmi významně podporuje snahu každého jednotlivce.

Je někdo, kdo by se kurzu neměl účastnit?

Samozřejmě někdo, kdo je fyzicky příliš slabý na to, aby mohl dodržovat denní rozvrh, nebude mít z kurzu užitek. Podobně na tom bude někdo, kdo trpí psychickými problémy, nebo někdo, kdo prochází emoční krizí. Pomocí procesu otázek a odpovědí vám budeme schopni pomoci se předem jasně rozhodnout, zda jste ve stavu, abyste z kurzu získali řádný užitek. V některých případech uchazeče žádáme, aby dříve, než budou na kurz přijati, získali souhlas svého lékaře.

Může vipassana vyléčit tělesné nebo duševní nemoci?

Řada nemocí je zapříčiněná našim vnitřním neklidem, rozrušením. Pokud je rozrušení odstraněno, nemoc se může zmírnit nebo zmizet. Ale učit se vipassanu s cílem vyléčit nějakou nemoc je chyba a nebude to fungovat. Lidé, kteří to zkoušejí, marní svůj čas, protože se soustředí na špatný cíl. Dokonce si mohou tímto I ublížit. Nebudou schopni řádně porozumět meditaci, ani se nezbaví své nemoci.

A co deprese? Vyléčí je vipassana?

Znovu, účelem vipassany není léčit nemoci. Někdo, kdo skutečně praktikuje vipassanu, se učí být šťastný a vyrovnaný za všech okolností. Ale osoba, která trpívá těžkými depresemi, nebude možná schopna techniku řádně použít a dosáhnout žádoucích výsledků. Nejlepším řešením pro takového člověka je pracovat s odborníkem na zdraví. Učitelé vipassany jsou odborníci na meditaci, nejsou to psychoterapeuti.

Může vipassana lidem způsobit duševní nerovnováhu?

Ne. Vipassana vás učí uvědomění a vyrovnanosti mysli. To znamená zůstávat vyrovnaný navzdory všem úspěchům i životním nezdarům. Ale pokud na kurz přijde někdo, kdo skrývá vážné emocionální problémy, takový člověk možná nebude schopen porozumět technice nebo ji řádně praktikovat, aby dosáhl očekávaných výsledků. Proto je důležité, abyste nám poskytli pravdivé informace o svém zdraví, abychom mohli posoudit, zda pro vás kurz bude prospěšný.

Musím být buddhistou, abych mohl praktikovat vipassanu?

Lidé mnoha vyznání i bez vyznání zjistili, že tento meditační kurz je pro ně užitečný a prospěšný. Vipassana je způsob života, umění žít. I když je podstatou toho, co učil Buddha, není náboženstvím. Spíše je procesem rozvíjení lidských hodnot směřujícím k životu, který je dobrý pro každého z nás i pro druhé.

Proč musím zůstat po celých deset dní?

Vipassana je vyučována krok za krokem, každý den až do konce kurzu se přidává další krok. Pokud odejdete dříve, nenaučíte se celou techniku a nedáte jí šanci, aby vám mohla pomoci. Další skutečností je, že intenzivní meditací začínají účastníci kurzu proces, který dosahuje naplnění při dokončení kurzu. Přerušení procesu před dokončením se nedoporučuje.

Je nebezpečné odejít z kurzu dříve?

Jde o to, že dřívějším odchodem byste ošidili sami sebe. Nedáte si šanci naučit se celou techniku a tak ji nebudete schopni úspěšně používat v denním životě. Mimoto přerušíte proces uprostřed, místo abyste ho nechali dojít k řádnému zakončení. Odchodem domů o jeden nebo dva dny dříve byste promarnili celý čas, který jste tomu věnovali.

A co desátý den, když je povoleno mluvit a vážná meditace končí? Mohu již odejít?

Desátý den je velmi důležitým přechodem zpět do běžného života. Proto ani desátý den nesmí nikdo odejít.